We voelen ons zeer vereerd dat we onlangs twee oorlogsmonumenten in Poeldijk en in Leusden mochten restaureren. Verschillende delen hebben we opgeknapt, vernieuwd en schoongemaakt. Voor de tekst in de steen hebben we gebruik gemaakt van onze graveermachine die dateert uit de tijd van opa Bus (de 60-er jaren van de vorige eeuw) en nog steeds trouw dienst doet! Deze wordt ook regelmatig gebruikt voor het bijzetten van tekst op bestaande grafmonumenten. Mooi steenhouwerswerk!